İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI /ENGLISH PROFICIENCY EXAM RESULTS

29 TEMMUZ 2019 TARİHLİ ENSTİTÜMÜZ İNGİLİZCE SINAVI SINAV SONUÇLARI / 29 JULY 2019 DATED IUGSB ENGLISH PROFICIENCY EXAM RESULTS

MBA INGILIZCE / MBA ENGLISH   

YONETICI MBA (INGILIZCE) / EXECUTIVE MBA