Şirket Eğitimleri

İşletmeler İçin Eğitim Programları

İşletme İktisadı Enstitüsü, kuruluş amaçları arasında bulunan “işletmecilik eğitimi ve öğretimi vermek, işletmecilik sorunlarına ilişkin araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, işletmecilik sorunlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri üretmek ve sunmak, işletmeci öğretim üyesi ve yönetici yetiştirmek..” hedefleri doğrultusunda, iş hayatının ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik proje ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

İşletme İktisadı Enstitüsü, kuruluşundan bu yana, düzenlediği çeşitli eğitim programlarıyla, Türk iş hayatının gerek duyduğu bilgi, beceri ve niteliklerle donanmış yöneticiler yetişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. çok yönlü ve hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, işletmeler için işgören yetiştirme ve geliştirme de bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla, İİE, geleneksel programlarına ek olarak, iş hayatının talepleri doğrultusunda, Kısa Süreli Programlar düzenlemektedir. Bu programlar, üst ve orta düzey yöneticiler ve eğitim ihtiyacı olan diğer işgörenlere yöneliktir. Sahip oldukları teorik bilgileri, çeşitli sektörlerdeki deneyimleri ile geliştiren öğretim elemanlarımızın katkılarıyla gerçekleştirilen bu eğitimler, herkese açık veya işletmelere özgü programlar şeklinde düzenlenebilmektedir.

İİE, eğitim programları dışında, kamu ve özel kesim kuruluşlarının ihtiyaç ve taleplerine yönelik olarak işletmeciliğin çeşitli alanlarında, deneyimli kadrosuyla bir çok proje ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Bu kapsamda, kamu ve özel kesimin bir çok tanınmış kuruluşlarına, genel yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finansman, üretim yönetimi vb. alanlarda çok sayıda proje ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Orta ve kısa süreli eğitimler ile proje ve danışmanlık hizmetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Prof. Dr. Cem Cüneyt Arslantaş’a danışabilirsiniz.
Tel : 0 212 591 59 64 – 591 44 91
E-posta: cuneyta@istanbul.edu.tr


Orta Süreli Sertifika Programları: Enstitümüz tarafından şu ana kadar pek çok kuruluşa düzenlenmiş ve talebe göre düzenlenmeye devam eden orta süreli sertifika programlarının başlıcaları aşağıda belirtilmiştir. Kısa Süreli eğitimlerde olduğu gibi talep doğrultusunda işletmecilik alanında farklı sertifika programları da düzenlenebilmektedir:


Şirketler için Yönetici Yetiştirme Sertifika Programı 

Mali Analiz Sertifika Programı 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Sertifika Programı 

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı 

Finans Yönetimi Sertifika Programı 

İşletmecilik İhtisas Sertifika Programı


Kısa Süreli Eğitim Programları:


Aşağıdaki tabloda Finans konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

Finansal Analiz (Mali Tahlil)2-3 gün
Finansal Matematik2 gün
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması3 gün
Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans2 gün
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Temel Finansal Kavramlar2 gün
Dış Ticarette Alternatif Finans Teknikleri5 gün
Vadeli İşlemler ve Türev Ürünler
Uluslararası Finansal Krizler, Risk Yönetimi
Proje Analizi ve Fizibilite Raporları2-3 gün
İşletmelerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi2-3 gün
Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Enstrümanları2-3 gün
Şirket Değerlemesi2-3 gün
Finansal Kiralama2-3 gün
Nakit Akım Yaklaşım Yöntemleri2-3 gün
İpotekli Konut Finansmanı (Mortgage)1 gün

Aşağıdaki tabloda Muhasebe konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

Banka Muhasebesi2 gün
Bankacılık Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri: Reeskontlar ve Karşılıklar3 gün
Ülkemizin Finansal Raporlama Gerçekleri2 gün
Makyajlı Şirket Bilançolarını Okuma- Yorumlama3 gün
Finansal Tablolar Analizi2 gün
Dönem Sonu İşlemleri ve Mali Tablolar3 gün
Finansçı Olmayanlar İçin Temel Muhasebe Kavram ve Uygulamaları2 gün
MAli Analiz İçin Aktarma-Arındırma Muhasebesi (İşlemleri)3 gün
Finansal Tabloların Konsolidasyonu2 gün
Temel Muhasebe ve İşletme Vergiciliği3 gün
Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi3 gün
Finans ve Muhasebe Dışı Yöneticiler için Temel Finansal Bilgiler3 gün
Stratejik Maliyet Yönetimi4 gün
Mühendisler  için  Maliyet Analizleri Programı2 gün
Mali Tabloların Yabancı Para Cinsinden Hazırlanması1 gün
Muhasebede Dönem Sonu İşlemler Semineri2 gün
İşletme Bütçeleri Kontrol ve Revizyon1 gün
Temel Muhasebe Eğitimi2 gün

 

Aşağıdaki tabloda Bilgisayar Destekli İşletmecilik Uygulamaları konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

Bankacılık ve Borsa Sektöründe Karşılaşılan Çeşitli Finansal Problemlerin Bilgisayar Desteğinde Çözümü3 gün
Bilgisayar Destekli Kantitatif Yöntemler Yardımıyla İşletme Problemlerinin Analizi ve Çözümü3 gün
Bilgisayar Destekli Veri Analizi, Tablo Hazırlama ve Grafik Çizme3 gün
Geleceği Planlamada Tahminin Önemi ve Tahmin Yöntemleri3 gün
Excel Uygulamaları3 gün

 

Aşağıdaki tabloda üretim konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

5S İşyeri Organizasyonu1 gün
Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Bilinçlendirme Eğitimi2 gün
Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi: İç Tetikçi Eğitimi2 gün
Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Temel Eğitim2 gün
Kalite Çemberleri2 gün
Kalitesizlik Maliyetleri2 gün
Maliyet Bilinci2 gün
Malzeme Yönetimi
Problem Çözme Teknikleri2 gün
Proje Yönetimi2 gün
Satınalma Teknikleri2 gün
Stok ve Depo Yönetimi2 gün
Süreç Yönetimi2 gün
Sürekli İyileştirme ve Kaizen1 gün
Tam Zamanında Üretim2 gün
Tedarik Zinciri Yönetimi2 gün
Tedarikçi Değerlendirme2 gün
Toplam Kalite Yönetimi2 gün
Toplam Üretken Yönetim (tpm)2 gün
Üretim Yönetimi2 gün
Verimlilik Arttırma Teknikleri2 gün
Yalın Üretim2 gün

 

Aşağıdaki tabloda Pazarlama ve Satış konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

Pazarlamacı Olmayanlar İçin Pazarlama1 gün
Firmadan Firmaya Satış2 gün
Müşteri İlişkileri: Hizmet Mi, Eziyet Mi?2 gün
Pazarlama Araştırmasının Metotları4 gün
Araştırma Şirketi Nasıl Seçilir?1 gün
Ürün Konumlandırma1 gün
Tüketici Koruma Kanunu ve Rekabet Yasasının Getirdikleri1 gün
Çağdaş Pazarlama ve Satış Teknikleri2 gün
Stratejik Pazarlama2 gün
Ürün Yönetimi2 gün
Müşteri Memnuniyeti1 gün
Uluslararası Pazarlama2 gün

 

Aşağıdaki tabloda İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış alanındaki kısa süreli eğitimler ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

Örgütleme İlkeleri ve Uygulaması2 gün
Kurumsal Yönetim2 gün
İşletme Yönetimi2 gün
İş Etiği2 gün
Öğrenen Organizasyonlar2 gün
İşletmelerde Yönetişim1 gün
İşletmelerde Stratejik Yönetim2 gün
Değişim Yönetiminin Değişen Yeni Paradigması1 gün
Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Stratejik Kontrol Teknikleri2-3 gün
Performans Değerlendirme2 gün
Kariyer Planlama2 gün
4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları2 gün
Oryantasyon Eğitimi1 gün
İnsan Kaynakları İşlevlerinin Ölçümü ve Değerlendirmesi2 gün
Değişim Baskısı Karşısında Yeni Yapısal Düzenlemeler1 gün
Rekabet Avantajı Sağlamada Yöneticilerin Değişen Yeni Rolleri1 gün
Etkin Yöneticilik1 gün
Yöneticilik, Liderlik ve Ekip Çalışması2 gün
Çatışma Yönetimi2 gün
Değişim Karşısında İşletmelerin Güç Kaynağı Olarak Kültür2 gün
Zaman ve Toplantı Yönetimi1 gün
Etkili Sunuş ve İletişim2 gün
Eğiticilerin Eğitimi2 gün
Müzakere Teknikleri3 gün
Stres Yönetimi1 gün
Müşteri İlişkilerinde İletişim, Empati ve Satışçılığın Davranışsal Yönü2 gün
Müşteri İlişkileri Yönetimi2 gün
Personel Seçiminde Mülakat ve Psikoteknik Yöntemler1 gün

 

 

Aşağıdaki tabloda Hukuk konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

Birleşme & Devralmaların Kontrolü1 gün
Kurumsal Yönetim Ve Yönetim Kurulu Üyesi İle Müdürün Sorumluluğu1 gün
Dikey (Tedarik Ve Bayilik) Anlaşmaların Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi1 gün
Hakim Durumdaki İşletmelerin Sorumlulukları1 gün
Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı1 gün
İpotekli Konut Finansmanı1 gün