Yayınlar

ISTANBUL MANAGEMENT JOURNAL

Istanbul Management Journal , İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün uluslararası resmi akademik dergisidir. Seçilen çalışmalar Türkçe ve İngilizce olarak 1975’ten bu yana basılı olarak ve 2010’dan bu yana ise elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Aralık 2017 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi’nin adı “Istanbul Management Journal” olarak değiştirilmiştir. Istanbul Management Journal tüm sayılarına ulaşmak için “http://dergipark.gov.tr/iuiieyd” linkine tıklayınız.

***Istanbul Management Journal işletme,ekonomi ve ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin teorik ve pratik olarak yapılan disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Dergimiz, yönetim ve strateji, örgütsel teori, insan kaynakları, örgütsel davranış, işletme ve yönetim tarihi, üretim yönetimi, finans, muhasebe, pazarlama ve ekonomi gibi alanlarda yapılmış çalışmaları kabul eder. Dergimiz, her yıl iki sayı (Aralık ve Haziran) şeklinde yayımlanır. Istanbul Management Journal için makale gönderimi ve değerlendirme süreci online olarak gerçekleştirilmektedir. Dergiye makale göndermek için “http://dergipark.gov.tr/iuiieyd” linkinden kayıt olmanız gerekmektedir.

KİTAPLAR

 • HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
 • İŞDEĞERLEME VE BAŞARI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
 • IŞLETMELERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİ
 • İŞLETMELERDE MALİYET-KARIN PLANLANMASI VE KONT.
 • İŞLETMELERDE PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ
 • ISL.PERSONEL SEÇİMİ VE BAŞARI DEĞ. TEKNİKLERİ
 • İŞLETMECİLER VE İKTİSATÇILAR İÇİN RAPOR YAZIMI
 • İSLETME MATEMATIĞI
 • MATEMATİK PROGRAMLAMA VE İŞLETME UYGULAMALARI
 • UYGULAMALI REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ
 • ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ
 • PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
 • REKLAM HARCAMALARI
 • SERVİS SANATI VE YEMEK SANATI BİLGİLERİ
 • TURIZME GİRİŞ
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞI
 • YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI
 • DAVRANIŞ AÇISINDAN İSBİLİM
 • DAVRANIS AÇISINDAN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
 • DENİZYOLU YÜK TAŞIMACILĞI; YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • SANAYİDE DAVRANIŞ BİLİMLERİ
 • WORDPERPEECT KELİME İŞLEM PROGRAMI
 • ANTALYA İLİ KAS İLÇESİ
 • DöNüM NOKTASINDAKİ İNSANLIK
 • EKONOMİK BÜYÜMENİN SINIRLARI
 • GERİLİM VE YÖNETİCİ
 • İKTİSAT TEORİSİ, İKTİSAT POLİTİKALARI VE İSL.
 • KALKINMA VE SANAYİ EKONOMİSİ
 • KÜÇÜK VE ORTA ÖLCEKLİ İŞLETMELER
 • ORD PROF DR. ÖMER CELAL SARÇ `a ARMAĞAN
 • PAZARLAMA COĞRAFYASI
 • PROF.DR.ORHAN TUNA`ya ARMAĞAN
 • SOSYOLOJİYE BASLANGIÇ
 • TÜRKİYEDE İŞLETME BİLİMİNİN ÖCüLERİNE ARMAĞAN
 • ULUSLARARASI YÖNETİM
 • ÜRETİM YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI
 • YİRMİDOKUZUNCU GÜN
 • A THEORY OF GROWTH AND ITS VALIDATION BY THE TURKISH EXPERIENCE
 • COMMENTS ON CONVENTIONAL ECONOMICS IN THE LIGHT OF THE TURKI.EXP.
 • İKTİSAT BİLİMİNE GİRİŞ
 • SİGORTA PAZARLAMASI
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • FİNANSAL MUHASEBE
 • ÜRETİM YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
 • İŞLETME ORGANİZASYON İLKELERİ ve UYGULAMASI
 • PSİKOTEKNİK
 • MUHASEBE İLKELERİ