Enstitümüz

Tarihçemiz

Kuruluş Öykümüz

1950`lerde Türk ekonomisinde liberal politikaların izlenmeye başlanmasıyla özel sektörün hızla gelişmesi, çağdaş işletmecilik bilgileri ile donatılmış yöneticilere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. O tarihlerde Türkiye`de ayrı bir bilim dalı olarak işletmecilik alanında eğitim veren bir kurum bulunmadığından 1954 yılında Türk iş hayatının önde gelen temsilcilerinden Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı`nın girişimleri ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde, Harvard Business School`un akademik, Ford Vakfı`nın finansal katkılarıyla İşletme İktisadı Enstitüsü`nün kuruluşu gerçekleşmiştir. Enstitü`nün açacağı programlar Harvard Business School`un yürütmekte olduğu MBA programlarına benzer şekilde ve bu okulun Türkiye`ye gelen hocaları tarafından hazırlanmış, Türkiye`den birçok öğretim elemanı da Harvard Business School`da eğitim alarak Enstitü`nün kadrosunu oluşturmuştur. Böylece Türkiye`de ilk kez 1957 yılında açılan “İşletmecilik İhtisas Programı” ile işletmecilik alanında lisansüstü eğitim başlamıştır. Enstitü Türkiye`de ve Avrupa`da çağdaş anlamda yönetici ve işletmeci yetiştiren ilk ve öncü eğitim kurumudur. 1954 yılından bugüne Türk İş Hayatının ihtiyaçlarına duyarlı, işletmecilik bilim ve uygulamasındaki çağdaş gelişme ve değişmelere uygun olarak gerçekleştirdiği program ve faaliyetleriyle Enstitü, İşletmecilik eğitimindeki benzer girişimlere kaynak olmuş ve örnek teşkil etmiştir.

Türkiye’de İlk

İşletme İktisadı Enstitüsü, ülkemizde çağdaş anlamda işletmeci ve yönetici yetiştiren ilk eğitim kurumudur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, ülkemizde işletmecilik alanında ilk kez lisansüstü (yükseklisans) eğitimini başlatan kuruluştur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, ülkemizde ilk kez iş hayatından alınmış gerçek işletmecilik sorunlarının tartışıldığı vak`a yöntemini (case study) kullanan ve böylece çağdaş işletmecilik bilgilerinin aktarılması ile yetinmeyip her biri geleceğin yöneticileri olacak adayların iş hayatında karşılaşacakları sorunları analiz etme, sistematik düşünme, tartışma, başkalarının fikirlerinden yararlanma ve birlikte karar verme gibi yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitimi uygulayan kurumdur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, Türkiye`de işletmecilik alanında ilk kez üniversite-İş Hayatı İşbirliğini gerçekleştiren, kuruluşundan bu güne kadar ülkemizin en köklü kamu kuruluşlarına ve özel şirketlerineçok sayıda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan ve projeler geliştiren bir kurumdur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, kuruluşundan 1968 yılına kadar İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde faaliyetini sürdürdükten sonra ülkemizde ilk kez bir “İşletme Fakültesi”nin kuruluşuna öncülük eden ve 1968 yılında kurulan İstanbul ünevirsitesi İşletme Fakültesi`nin akademik kadrosunun ve öğretim programının oluşturulmasında önemli rol oynayan bir kurumdur.

Neden İşletme İktisadı Enstitüsü?​

Öncü, Lider ve Çağdaş Eğitim Kurumu

1950`lerde Türk ekonomisinde liberal politikaların izlenmeye başlanmasıyla özel sektörün hızla gelişmesi, çağdaş işletmecilik bilgileri ile donatılmış yöneticilere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. O tarihlerde Türkiye`de ayrı bir bilim dalı olarak işletmecilik alanında eğitim veren bir kurum bulunmadığından 1954 yılında Türk iş hayatının önde gelen temsilcilerinden Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı`nın girişimleri ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde, Harvard Business School`un akademik, Ford Vakfı`nın finansal katkılarıyla İşletme İktisadı Enstitüsü`nün kuruluşu gerçekleşmiştir. Enstitü`nün açacağı programlar Harvard Business School`un yürütmekte olduğu MBA programlarına benzer şekilde ve bu okulun Türkiye`ye gelen hocaları tarafından hazırlanmış, Türkiye`den birçok öğretim elemanı da Harvard Business School`da eğitim alarak Enstitü`nün kadrosunu oluşturmuştur. Böylece Türkiye`de ilk kez 1957 yılında açılan “İşletmecilik İhtisas Programı” ile işletmecilik alanında lisansüstü eğitim başlamıştır. Enstitü Türkiye`de ve Avrupa`da çağdaş anlamda yönetici ve işletmeci yetiştiren ilk ve öncü eğitim kurumudur. 1954 yılından bugüne Türk İş Hayatının ihtiyaçlarına duyarlı, işletmecilik bilim ve uygulamasındaki çağdaş gelişme ve değişmelere uygun olarak gerçekleştirdiği program ve faaliyetleriyle Enstitü, İşletmecilik eğitimindeki benzer girişimlere kaynak olmuş ve örnek teşkil etmiştir.

Misyonumuz

İşletme İktisadı Enstitüsü olarak misyonumuz; iş dünyasıyla sürekli işbirliği içinde olarak, etkin eğitim programlarımız ve nitelikli öğretim kadromuz ile iş hayatına yetkin, yaratıcı, kendine güvenen, sorgulayan, olaylara çok boyutlu bakabilen, kendini sürekli geliştiren, sosyal sorumluluk bilincine sahip lider yönetici yetiştirmektir.

Vizyonumuz

İşletme İktisadı Enstitüsü olarak vizyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde iş hayatına yön verecek geleceğin liderlerini yetiştiren bir kurum olarak varlığımızı devam ettirmektir.

Değerlerimiz

İşletme İktisadı Enstitüsü olarak değerlerimiz; Atatürkçü, çağdaş, demokratik, laik, ve ahlaklı olmaktır.

Amaçlarımız

İşletmecilik alanında lider/yönetici yetiştirilmesine yardım etmek.

İşletmecilik eğitim ve öğretiminin gelişmesinde katkıda bulunmak; bu amaçla başta özellikle vak`a yöntemi (case study) olmak üzere işletme oyunları, video sunumları ve bilgisayar simülasyonları gibi etkin ve çağdaş öğretim tekniklerini ve araçlarını kullanarak, uygulamaya dönük tezsiz yüksek lisans programı, tezsiz yüksek lisans uzmanlık programları, kısa süreli eğitim programları, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

İşletmelerin karşılaştığı başlıca sorunları çözmeye yönelik danışmanlık hizmetlerini üretmek ve uygulamak.

Türkiye`de ve dünyada işletmecilik alanındaki gelişmeleri izlemek, bilgi ve döküman toplamak ve bu alanda araştırmalar yapmak.

Farklı ve Uygulamaya Yönelik Eğitim Yöntemleri

Enstitü eğitiminin lisans eğitiminden farklılığını sağlayan temel faktörler, çeşitli eğitim ve öğretim yöntemlerinin bir arada kullanılması ve uygulamaya yönelik şekilde grup dinamizminden ve sinerjisinden yararlanılmasıdır.

Programlarda kullanılan eğitim yöntemleri içerisinde;

 • Örnek Olay Yöntemi (Vak`a Metodu)
 • Anlatma Yöntemi
 • Konferanslar, Paneller
 • Rol Oynama
 • İşletme Oyunları
 • Video Sunumları
 • Bilgisayar Uygulamaları
 • Yöneticilik Deneyimlerini Paylaşma Grubu
 • gibi çok değişik yöntem ve araçlar yer almaktadır.

  Güçlü Eğitim Kadrosu

  İşletme biliminin Türkiye`deki öncülerince kurulan ve geliştirilen İşletme İktisadı Enstitüsü, geniş ve güçlü eğitim kadrosuyla işletmecilik alanında bir ekoldür.

  Gelişmiş Fiziksel İmkanlar

  Derslik, amfi, oditoryum, bilgisayar laboratuarları çağdaş eğitimin kaçınılmaz alt yapılarıdır. Programlar, son derece modern, vak`a tartışmaları için en uygun kapasite ve özellikleri sahip özel amfilerde yürütülmektedir.

  AACSB Akreditasyonu  İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, tüm dünyadaki işletme fakültelerini akredite eden önemli bir kuruluş olan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından 2012 yılında akredite edildi. Böylece İÜ İşletme Fakültesi, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme fakülteleri arasında ilk AACSB akreditasyonu alan fakülte oldu. 
  İ.Ü. İşletme Fakültesi, AACSB’nin akreditasyon için öngördüğü bütün standartları başarı ile yerine getirerek akreditasyon sürecini tamamladı ve dünyanın elit işletme fakülteleri arasında yerini aldı. Bu akreditasyon, İÜ İşletme Fakültesi’nin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programları ile birlikte İşletme İktisadı Enstitüsü’nün MBA, Executive MBA ve MS programlarını kapsıyor. ​​
  2018 yılı itibari ile İ.Ü. İşletme Fakülte'sinin AACSB Akreditasyonu beş yıl süre ile uzatılmıştır. Haziran 2018 itibariyle 53 ülkede 817 işletme fakültesi AACSB akreditasyonu almış durumda. Bu kurumların çok önemli bir bölümü ise ABD’de yer alıyor.
  Türkiye'de AACSB Akreditasyonuna sahip işletme fakültelerini görmek için tıklayınız.  Mezunlar Derneği

  İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunlar Derneği İMED

  İşletme İktisadi Enstitüsü Mezunları Derneği 1957 yılında Enstitü`nün ilk mezunları tarafından İstanbul`da kurulmuştur. Ankara, İzmir ve Adana illerinde şubesi olan İMED`in kayıtlı üye sayısı 3.000`dir. 1957 yılında kurulan İMED`in ilk başkanı Sedat Akay`dır. Sırası ile Haluk Borman, Daim Demircan, Necati Güvendi, Besim Tibuk, Prof. Dr. Erol Eren, Seven Samioğlu, Prof. Dr. İlhan Erdoğan, Nuri Çerigenç, Ömer Acar, Osman Kaya, Zeki Özkan, Ahmet Biricik ve M. Gürcan Büyükünal başkanlık yapmışlardır. Şu anki İMED Başkanı Bülent Alkaya’dır.

  İMED üyeleri, kamu ve Özel sektörde orta ve üst düzey yöneticisi, kendi firmasının sahibi veya öğretim üyeleridir.

  İMED, ülkenin kalkınmasına, bilinçlenmesine destek olarak yürüttüğü faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerinin; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunacak faaliyetleri yürütmektedir.

  İmed web sitesini açmak için tıklayınız.

  İmed Adres

 • Şehit Muhtar Cad. İlkyaz Apt. No:2/2 Kat:3 80090 Taksim / İstanbul
 • Tel : 0 212 250 85 78
 • Fax : 0212 253 98 52
 • E-posta : bilgi@imed.org.tr
 • İİE Marşı

  İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ MARŞI

  Söz ve Müzik : SELÇUK ALAGÖZ

  İİE Turizm İhtisas Programı, Gündüz 2. Dönem Mezunu
  (1988 – 1989 Eğitim Öğretim Dönemi)

  Fikirler geliştirip analiz ettik
  Karşı görüşlerden de yararlandık gördük
  Tartıştık, geliştik, kararlar verdik
  Ülkemizin çağdaş liderleriyiz

  Büyük Atatürk’ün ilkeleriyle
  Gelişen Türkiye idealiyle
  Ülkemizin çağdaş gençleriyiz biz
  İşletme İktisadı Enstitüsü’nde

  Vak’a yöntemiyle çözüm ürettik
  Sorunlar tartıştık tecrübeliyi
  Donandık işletme bilgileriyle
  Her birimiz önder, yöneticiyiz

  Büyük Atatürk’ün ilkeleriyle
  Gelişen Türkiye idealiyle
  Ülkemizin çağdaş gençleriyiz biz
  İşletme İktisadı Enstitüsü’nde