Uzaktan Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları (e-MBA)

Uzaktan Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (e-MBA)

Programın Amacı

Yüksek öğrenimlerini işletmecilik dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmektir.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde düzenlenmiş olup, toplam 12 ders ve 36 krediyi kapsar. Uzaktan eğitim ile öğrencilere mekan sınırı olmaksızın arzu ettiği yüksek lisans eğitimi sağlanmaktadır. Vize ve final sınavları belirlenen tarihlerde gözetmen eşliğinde yüz yüze İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesinde, İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde yapılmaktadır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Kadrosu

Programda esas olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleri görev almakla birlikte, diğer üniversite öğretim üyelerinin uzmanlık ve birikimlerinden de yararlanılmaktadır.

Diploma

Uzaktan Eğitim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

Yönetim Organizasyon

Finansal Muhasebe

İstatistik

Örgütsel Davranış

2. Yarıyıl

Finans Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Üretim ve Operasyon Yönetimi

3. Yarıyıl

Sayısal Karar Verme Yöntemleri

Yönetim Muhasebesi

Stratejik Yönetim (S)

Ekonomi (S)

Yöneticiler için Avrupa Birliği (S)

Proje