EMBA Programları

Executive MBA

Objectives

The objective of this program is to prepare middle-level managers for top management by helping to improve the abilities in contemporary business topics and research, problem-solving, analytical thinking and effective and rational decision making.

Duration and Location

This program is offered to be completed in 3 semesters, consisting of total 36 credits. Sessions are held on Friday evenings from 19:00 to 22:00 and during the day on Saturdays at Istanbul University Graduate School of Business in Avcılar.

Admission to the Program

Applicants who have a bachelor’s degree and full-time work experience of at least five years are accepted into the program according to their ranking of scores in the undergraduate GPA along with proficiency test and the interview within the limits of the yearly quota.

Teaching Methods

In the program, in addition to theoratical and practical applications in order to help participants to improve the abilities and qualities which are necessary prerequisites for success in business environment such as problem-solving, research, systematical and analytical thinking, listening to other people, benefiting from other people’s ideas and opinions, teamwork, effect communication, interpersonal skills, persuasion, a wide variety of active teaching methods and techniques which are mainly based on case studies and discusions and some other tools of learning including simulations, games, group presentations, computer skills and applications, project works, and conferences are utilised.

Diploma

Participants who have successfully completed the courses and term paper in accordance with the criteria stated in the regulations are awarded a “Graduate Diploma” signed by the Rector of Istanbul University and Director of the Graduate School of Business.

Academic Staff

The program is mainly conducted by lecturers of Istanbul University Faculty of Business Administration. Some other lecturers from other universities are also appointed to benefit from their research and expreiences .

Courses

1st Term

 • MANAGEMENT AND ORGANIZATION (3 credits)
 • FINANCIAL ACCOUNTING (1,5 credits)
 • QUANTITATIVE DECISION MAKING (1,5 credits)
 • PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT (3 credits)
 • ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND LEADERSHIP (3 credits)
 • 2nd Term

 • BUSINESS FINANCE ( 3 credits)
 • MARKETING MANAGEMENT (3 credits)
 • STRATEGIC MANAGEMENT (3 credits)
 • MANAGERIAL ACCOUNTING (3 credits)
 • 3rd Term

 • STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (3 credits)
 • BUSINESS RESEARCH (1,5 credits)
 • STRATEGIC FINANCE MANAGEMENT (1,5 credits)
 • MARKETING STRATEGIES (1,5 credits)
 • TURKISH ECONOMY (1,5 credits)
 • LABOUR LAW (1,5 credits)
 • BUSINESS SIMULATION (1,5 credits)
 • TERM PAPER
 • Yönetici MBA

  Programın Amacı

  Orta kademe yöneticilere çağdaş işletmecilik bilgileri ile araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yetenekleri kazandırmak suretiyle üst kademelere hazırlamaktır.

  Programın Süresi ve Yeri

  Program 3 yarıyılda tamamlanacak şekilde düzenlenmiş olup, toplam 36 krediyi kapsar. Dersler Cuma akşamı 19:00-22:00 saatleri arasında ve Cumartesi gün içinde Avcılar’da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde yapılır.

  Programa Kabul

  4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun ve 5 yıllık tam zamanlı iş deneyimine sahip adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

  Öğretim Yöntemleri

  Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, bir arada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra, başta örnek olay (Vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

  Diploma

  Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

  Öğretim Kadrosu

  Programda esas olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleri görev almakla birlikte, diğer üniversite öğretim üyelerinin uzmanlık ve birikimlerinden de yararlanılmaktadır.

  Programda Yer Alan Dersler

  1. YARIYIL

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 kredi)
 • FİNANSAL MUHASEBE (1,5 kredi)
 • SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (1,5 kredi)
 • ÜRETİM VE OPERASYON YÖNETİMİ (3 kredi)
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE LİDERLİK (3 kredi)
 • 2. YARIYIL​

 • İŞLETME FİNANSI (3 kredi)
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ (3 kredi)
 • STRATEJİK YÖNETİM (3 kredi)
 • YÖNETİM MUHASEBESİ (3 kredi)
 • 3. YARIYIL

 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ( 3 kredi)
 • İŞLETME ARAŞTIRMALARI ( 1,5 kredi)
 • STRATEJİK FİNANS YÖNETİMİ (1,5 kredi)
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ (1,5 kredi)
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ (1,5 kredi)
 • İŞ HUKUKU (1,5 kredi)
 • İŞ SİMÜLASYONU (1,5 kredi)
 • PROJE