Contact


Address: İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Avcılar Kampüsü, Avcılar – 34320 / İstanbul
Numbers: +90 (212) 591 44 91 / +90 (212) 473 71 60-61-62-63
iie@istanbul.edu.tr