Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Programın amacı, Muhasebe ve Denetim alanındaki yöntem, teknik ve standartlara vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00 – 22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra,  başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

 • Prof.Dr. Göksel YÜCEL
 • Prof.Dr. Recep PEKDEMİR
 • Prof.Dr. Sema ÜLKER
 • Prof.Dr. Yakup SELVİ
 • Prof.Dr. Lerzan KAVUT
 • Prof.Dr. Fatih YILMAZ
 • Prof. Dr. Ahmet KÖSE
 • Prof.Dr. Nazlı KEPÇE
 • Prof. Dr. Kerem SARIOĞLU
 • Prof.Dr. Aslı TÜREL
 • Doç. Dr. Ahmet TÜREL
 • Doç. Dr. Evren Dilek ŞENGÜR
 • Doç. Dr. Nalan ALTINTAŞ
 • Doç. Dr. Taylan ALTINTAŞ
 • Doç. Dr. Burcu ADİLOĞLU
 • Doç. Dr. Ayça Zeynep SÜER
 • Doç. Dr. Melis ERCAN
 • Doç.Dr. Özgür Muhittin ESEN
 • Yrd.Doç.Dr. Turgay SAKİN

Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Sözkonusu diploma Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak isteyenlere (staj süresini kısaltmak gibi) önemli birtakım avantajlar sağlamaktadır.

Programda Yer Alan Dersler

1.Yarıyıl
İleri Finansal Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Muhasebede Vergi Uygulamaları
Finans Yönetimi

2.Yarıyıl
Uluslararası Finansal Raporlama
Yönetim Muhasebesi
Denetim Kavram ve Teknikleri
İleri Finansal Muhasebe Uygulamaları

3.Yarıyıl
İleri Denetim Uygulamaları
Uluslararası Finansal Raporlama Uygulamaları
Proje