Sıkça Sorulan Sorular

Bunun birçok sebebi var ama en önemlisi İşletme İktisadı Enstitüsü Türkiye`de ve Avrupa`da çağdaş anlamda yönetici ve işletmeci yetiştiren ilk ve öncü eğitim kurumudur.

1950`lerde Türk ekonomisinde liberal politikaların izlenmeye başlanmasıyla özel sektörün hızla gelişmesi, çağdaş işletmecilik bilgileri ile donatılmış yöneticilere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. O tarihlerde Türkiye`de ayrı bir bilim dalı olarak işletmecilik alanında eğitim veren bir kurum bulunmadığından 1954 yılında Türk iş hayatının önde gelen temsilcilerinden Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı`nın girişimleri ile İstanbul Üniversitesi bünyesinde, Harvard Business School`un akademik, Ford Vakfı`nın finansal katkılarıyla İşletme İktisadı Enstitüsü`nün kuruluşu gerçekleşmiştir. Enstitü`nün açacağı programlar Harvard Business School`un yürütmekte olduğu MBA programlarına benzer şekilde ve bu okulun Türkiye`ye gelen hocaları tarafından hazırlanmış, Türkiye`den birçok öğretim elemanı da Harvard Business School`da eğitim alarak Enstitü`nün kadrosunu oluşturmuştur. Bu yönüyle İşletme İktisadı Enstitüsü, Avrupa'da İşletmecilik Alanında Lisansüstü Eğitim vermek üzere kurulmuş ilk okul olarak ilan edilen INSEAD(1957, Fransa)'dan tam üç yıl önce 1954 yılında İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

1954 yılından bugüne Türk İş Hayatının ihtiyaçlarına duyarlı, işletmecilik bilim ve uygulamasındaki çağdaş gelişme ve değişmelere uygun olarak gerçekleştirdiği program ve faaliyetleriyle Enstitü, İşletmecilik eğitimindeki benzer girişimlere kaynak olmuş ve örnek teşkil etmiştir. Kamu ve özel sektörde çalışan birçok akademisyenin, siyasi lider, yönetici ve iş insanının yetişmesine olanak sağlamıştır.

Dünyadaki iletme okullarının %5'inden daha azı AACSB'nin titiz standartlarını karşılayabilmektedir. İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, AACSB’nin akreditasyon için öngördüğü bütün standartları başarı ile yerine getirerek akreditasyon sürecini tamamlamış ve dünyadaki işletme okullarının %5’inden azının yer alabildiği AACSB tarafından akredite edilmiş elit işletme fakülteleri arasında yerini almıştır. Ülkemizde ise ikisi vakıf üniversitesi olmak üzere AACSB akreditasyonuna sahip sadece üç işletme okulu bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi AACSB akreditasyonuna sahip tek devlet okuludur.

AACSB Akreditasyon Standartları, eğitim programının devamlı gözden geçirilmesini, meslektaş gözüyle incelemesini, komite incelemelerini ve detaylı stratejik planların geliştirilmesini kapsadığı için; öğrenci kaliteli bir eğitim görmekte, diplomaları tüm dünyada tanınmaktadır.

AACSB hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve AACSB tarafından akredite edilmiş okulları görmek için www.aacsb.edu adresini ziyaret edebilirsiniz.

MBA programlarının amacı günümüz rekabet koşullarında iş hayatında başarı hedefleyen çalışanlara ya da yüksek kariyer hedefleri ile iş hayatına atılacak kişilere, uzmanlık alanları ne olursa olsun, güncel işletme yönetimi teorik alt yapısı ile, araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yetenekleri kazandırmak, bu sayede bütüncül bakış açılarını ve yönetim becerilerini geliştirerek katılımcıları küresel rekabet ortamına hazırlamaktır.

Yönetici MBA ve Executive MBA programları ise iş hayatında belli bir düzeyde tecrübeye ulaşmış yönetici ve yönetici adayların güncel yönetim teorik altyapısı ile stratejik bakış açısı ve liderlik becerilerini geliştirerek şirket yapısı içerisinde daha üst kademelere hazırlamak ve kariyerlerinin üst seviyelerinde ihtiyaç duyacakları yönetsel temeli sağlamaktadır. Yönetici MBA ve Executive MBA programlarına başvuru yapabilmek için en az 5 yıllık tam zamanlı çalışma deneyimi gerekmektedir. Yönetici MBA ve Executive MBA programlarında hedef katılımcıların şirketlerinin başarılarına daha çok katkıda bulunmaları için hazırlanmasıdır. Sınıfta güncel yöntem ve uygulamalara ilişkin öğrenilenler çalışma hayatında hemen uygulanabilir niteliktedir.

Yönetici MBA ve Executive MBA programları içerik olarak aynı olmakla birlikte Yönetici MBA programının eğitim dili Türkçe, Executive MBA programının eğitim dili ise İngilizcedir.

Başvurular, başvuru tarihleri arasında online olarak http://basvuru.istanbul.edu.tr yapılmaktadır.
Başvuru sürecinde Enstitümüze gelmenize veya herhangi bir evrak teslim etmenize gerek yoktur. Başvurular tamamen sistem üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Başvuru sonrasında mülakatlara ve kabul edilirseniz kesin kayıt için enstitümüze bizzat gelerek evraklarınızı teslim etmeniz gerekmektedir. Uzaktan MBA (e-MBA) Programının mülakatı olmadığı için bu programa başvuran adayların sadece kesin kayıt için enstitümüze gelerek evraklarını teslim etmesi gerekecektir.
Uzaktan Eğitim MBA (e-MBA) programı dışında tüm programların kabul kriterlerinden biri mülakat sonucunuzdur. Programa kabul edilebilmek için, online başvurunuzu tamamladıktan sonra, ilan edilen tarihlerde mülakata girerek başarılı olmanız gerekmektedir. Değerlendirme kriterleri içerisinde mülakat olan programlarda mülakata girmeyen adayların başvuruları dikkate alınmaz. Uzaktan Eğitim MBA (e-MBA) programının kabul kriterleri içinde mülakat yoktur. Bu programa kabul için değerlendirmelerde sadece lisans not ortalaması dikkate alınmaktadır.
Örgün Eğitim MBA programı hariç eğitim dili Türkçe olan programlara başvurularda yabancı dil/İngilizce şartı aranmamaktadır. Eğer Örgün Eğitim MBA veya eğitim dili İngilizce olan bir programa başvuru yapıyorsanız YDS, KPDS, YÖKDİL, TOEFL IBT ve PTE gibi geçerli olarak kabul edilen bir sınavdan geçerli bir puan almış olmanız ve geçerli bir İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesine sahip olmanız gereklidir. İngilizce bir programa başvuru yapmayı düşünen ancak yukarıda belirtilen dil skorlarından herhangi biri olmayan adaylarımız, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü'nün ücretsiz dil sınavına girebilirler. Bu sınav son başvuru tarihinden sonra yapılmakta olup, zamanı her yıl Enstitümüz web sitesinden ilan edilmektedir. Üniversitemizde yapılan İngilizce Seviye tespit sınavı hakkında daha detaylı bilgi için lütfen iie@istanbul.edu.tr adresinden bilgi alınız.
ALES/GMAT/GRE sadece Örgün Eğitim MBA programına başvuru yapmak için gereklidir. Örgün Eğitim MBA programı dışındaki hiçbir programa başvuru için ALES/GMAT/GRE gerekli değildir.
Hayır. IELTS İngilizce Yeterliliğini gösteren bir sınav olarak kabul edilmemektedir.
Başvurularda lisans eğitimi asgari başarı notu şartı yoktur..
Programlarımıza yılda iki defa Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci alınmaktadır. Güz Dönemi için başvurular genellikle Temmuz/Ağustos aylarında, Bahar Yarıyılı için ise genellikle Ocak Şubat aylarında gerçekleşmektdir. Ayrıntılar için lütfen Ana Menü'de yer alan Başvuru Koşulları ve Önemli Tarihler sayfasını inceleyiniz.
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yönetmelikleri ve koşulları uyarınca, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü programları tezsiz programlardır.
İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü programlarının temel amacı amacı günümüz rekabet koşullarında iş hayatında başarı hedefleyen çalışanlara ya da yüksek kariyer hedefleri ile iş hayatına atılacak kişilere, uzmanlık alanları ne olursa olsun, güncel işletme yönetimi teorik alt yapısı ile, araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yetenekleri kazandırmak, bu sayede bütüncül bakış açılarını ve yönetim becerilerini geliştirerek katılımcıları küresel rekabet ortamına hazırlamaktır. Bu çerçevede başvuran adayların lisans programının kabul edilme üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Örgün Öğretim MBA (Tam Zamanlı MBA) programı ücretsizdir. İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında okuyan öğrencilerden katkı payı alınır. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen ve hali hazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğrenim katkı payları her dönem başında üniversitemiz yönetimince belirlenir. Güncel program katkı paylarını (ücretlerini) Enstitümüz internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
İşletme İktisadı Enstitüsü sadece Örgün Öğretim MBA (Tam Zamanlı MBA) programına başvuran ve kabul edilen adaylar için ücretsiz eğitim imkânı sunmaktadır. İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında başvuran ve kabul öğrenciler için burs imkanı yoktur.
İşletme İktisadı Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilmenin ilk ve en önemli koşulu motivasyon ve istekliliktir. Mülakatlarda genellikle sizin motivasyon ve istekliliğinizi ölçmek için sorular sorulur. Bunun dışında lisans başarınız ve eğer İngilizce bir programa başvuruyorsanız İngilizce Dil Yeterlilik seviyeniz de programa kabul için dikkate alınan faktörlerdir.
iie@istanbul.edu.tr adresine talebinizle ilgili mail atmanız halinde gerekli organizasyonlar yapılarak okulumuzu ziyaret edip bir derse katılmanız sağlanmaya çalışılacaktır.