Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Programın amacı, işletmelerin en temel fonksiyonlarından biri olan pazarlamanın temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir. Program, işletme ve işletme dışı fakülte mezunlarının, pazarlama alanında uzmanlaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması, yabancı dil sınavı ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra,  başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

  • Prof. Dr. Ahmet ŞEKERKAYA
  • Prof. Dr. Sema KURTULUŞ
  • Prof. Dr. Abdullah OKUMUŞ
  • Doç. Dr. Cenk Arsun YÜKSEL
  • Doç. Dr. Zehra BOZBAY
  • Doç. Dr. Bahar YAŞİN
  • Dr. Öğr. Üyesi Diren BULUT
  • Dr. Öğr. Üyesi Selen ÖZTÜRK

İş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferanslara davet edilir.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

1.Yarıyıl
Tüketici Davranışı
Satış Yönetimi ve Kişisel Satış
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Kanalları ve Perakendecilik

2.Yarıyıl
Ürün ve Marka Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama İletişimi
Stratejik Pazarlama

3.Yarıyıl
Pazarlamada Uluslararası Boyutlar
Elektronik Pazarlama
Proje