Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Programın amacı, temel işletme fonksiyonlardan biri olan etkin karar vermeyi sağlamak üzere, karar modellerinin sunulmasının yanı sıra, işletme bilgi sistemlerinin kurulması, kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli yeteneklerin kazandırılmasıdır.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Derslerin büyük bölümü Bilgisayar Laboratuarında yapılır. Programa katılanlara teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarılması kadar uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, sistematik ve analitik düşünme, araştırma, ekip çalışması gibi yeteneklerin geliştirilmesine yönelik, başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Program, temel olarak aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülmekle birlikte, diğer üniversite öğretim üyelerinin uzmanlık ve birikimlerinden de yararlanılmaktadır.

 • Prof. Dr. Mehpare TİMOR
 • Prof. Dr. Ergün EROĞLU
 • Prof. Dr. Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN
 • Prof. Dr. Seyhan SİPAHİ NİŞEL
 • Prof. Dr. Tunçhan CURA
 • Prof. Dr. Umman Tuğba GÜRSOY ŞİMŞEK
 • Doç. Dr. Seda TOLUN
 • Doç. Dr. Bilge Acar BOLAT
 • Doç. Dr. Emrah ÖNDER
 • Doç. Dr. Nihat TAŞ
 • Doç. Dr. Esmanur ÇİNİCİOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Neslihan FİDAN KEÇECİ

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

1.Yarıyıl
Bilişim Sistemleri ve Yönetimi
İşletme Analitiği
İstatistik
Proje Yönetimi

2.Yarıyıl
Veri Madenciliği ve Büyük Veri
E-İş (Web Temelli Uygulamalar ve E-Ticaret)
Bilişim Teknolojisi Yöneticileri için Finansal Teknikler
Bilgisayar Destekli Karar Verme Teknikleri

3.Yarıyıl
Simülasyon
Yapay Zeka ve İşletme Uygulamaları
Proje