PROGRAM ÜCRETLERİ

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen ve hali hazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti,
her dönem başında Üniversite Yönetimince belirlenir.

Öğrenciler her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğretim ücretini enstitünün duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırırlar.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları 3 yarıyıl sürelidir. MS programları 30 kredi, MBA-EMBA programları 36 kredidir. Örgün Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları iki yarıyıl süreli ve 36 kredidir.

Türkçe MBA ve MS programları için katkı payı kredi başına 400 TL; İngilizce MBA ve MS programları için 450 TL; Yönetici MBA için 450 TL, Executive MBA için 500 TL ve Uzaktan MBA için ise 350TL’dır.

Örgün Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları için, programın normal bitirme süresi olan iki yarıyıl boyunca öğrenim katkı payı alınmayacak olup,  bitirme süresini aşan öğrencilerden örgün öğretimde geçerli olan öğrenci katkı payı alınır.

Eğitim öğretim ücretleri, her eğitim öğretim dönemi başında enflasyona ve diğer ekonomik koşullara bağlı olarak yeniden ayarlanabilir.

İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünde İstanbul Üniversitesi mensupları (akademik ve idari) ile birinci derece yakınlarına kredi başına 150-TL (Yüzelli-TL) indirim uygulanması; Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 03/09/2015 tarihli 13 sayılı toplantısında 18 numaralı karar ile kabul edilmiştir.