Kayıt Dondurma Başvuru Kılavuzu / Obtaining Leave of Absence (Freezing Registration) Application Guide

Yeni Koronavirüs Covid-19 Salgını Nedeniyle Kayıt Dondurma Hakkı ile ilgili 05.04.2020 Tarihli duyurumuzda da belirtildiği üzere talep eden öğrencilerimizin bu haktan yararlanabilmesi için AKSİS Otomasyon sistemi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Yeni Koronavirüs Covid-19 Salgını Nedeniyle Kayıt Dondurma başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz Başvuru Kılavuzuna Buradan Ulaşabilirler.


As stated in our announcement dated 05.04.2020 about the Right of Obtaining Leave of Absence (Freezing Registration) Due to The Novel Coronavirus Covid-19 Pandemic, our students must apply through the AKSİS Automation system in order to benefit from this right. Students who want to apply for the Obtaining Leave of Absence (Freezing Registration) Due to The Novel Coronavirus Covid-19 Pandemic can access the Application Guide here.