2019-2020 BAHAR YARIYILI ARA SINAVLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU / IMPORTANT ANNOUNCEMENT ABOUT 2019-2020 SPRING TERM MIDTERM EXAMS

Değerli Öğrencilerimiz,

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni koronavirüs hastalığı Covid-19 salgını karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün belirlediği ilkeler doğrultusunda tüm programlarda gerçekleştirilecek (Uzaktan MBA Programı dahil) ara sınavlarla ilgili olarak Enstitümüz yönetimi tarafından alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.

 • Örgün eğitim sürecinde gerçekleştirilemeyen ara sınavlar (vizeler), dersin öğretim elemanının uygun gördüğü uzaktan öğretim yaklaşımına uygun olarak ödev ya da proje uygulaması şeklinde yapılacaktır.
 • Öğretim üyelerimiz en geç 4 Mayıs 2020 tarihine kadar ödev ya da proje konularını AKSİS ve ÖYS sistemleri üzerinden öğrencilerine duyuracaklardır.
 • 24 Nisan 2020 tarihinde ÖYS üzerinde açılacak olan “Ödev/Proje Ekleme” arayüzü vasıtasıyla öğrencilerin ödev veya projelerini en geç 5 Haziran 2020 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Bu tarihten sonra sistem yükleme yapmaya kapatılacaktır.) (Uzaktan MBA Programında kayıtlı olan öğrenciler ödev ve projelerini Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetimi Sistemi http://ue.istanbul.edu.tr üzerinden sisteme yükleyeceklerdir.)
 • Öğretim Üyelerimiz, en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar, ödev veya projeleri değerlendirerek AKSİS sistemine Ara Sınav (Vize) notu olarak gireceklerdir.
 • Bu hususlarda teçhizat yetersizlikleri ve internet erişim sorunları gibi teknik/teknolojik kısıtlamaları olan öğrencilerimiz, YÖK Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütüme Kurul Toplantısında alınan kararına göre, 2019-2020 Bahar Döneminde kayıt dondurma talebinde bulunabilecek ve kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır. Kayıt dondurma başvurusu ile ilgili detaylı bilgileri, Enstitümüz web sayfası http://iie.istanbul.edu.tr adresinin “Duyurular” bölümünden inceleyebilirsiniz.
 • Dönem sonu (Final) sınav takvimi ise pandeminin seyrine bağlı olarak  Haziran 2020'ye kadar değerlendirilerek planlanacak ve ayrıca duyurulacaktır.

Dear Student,

The decisions taken by our Institute's management regarding the midterm exams to be carried out in all programs (including regular Distance MBA Program) in line with the distance learning principles determined by the Presidency of the Turkish Higher Education Council and the Istanbul University Rectorate, in the face of the new coronavirus disease Covid-19 epidemic, are presented below.

 • Midterm exams (vize), which cannot be carried out due to the Covid-19 Pandemic, will be held by assignment or project implementation method, the instructor deems appropriate.
 • Instructors will announce their assignment or project topics to the students until May 4, 2020 via I.U.AKSIS and I.U. OYS systems.
 • Students will upload their assignments or projects to the system until June 5, 2020 via “Add Assignment/Projct” (Ödev Yükleme) interface, which will be opened on I.U. OYS System by the date April 24, 2020. (After June 5, 2020 the system will be closed to upload the assignments/projects) (Students who are registered in the regular Distance MBA Program will submit their assignments / projects via Regular Distance Education Learning Management System http://ue.istanbul.edu.tr, before June 5, 2020.)
 • Instructors will evaluate the assignments or projects and will enter the grade to the AKSİS system as Midterm Exam (Vize) grades until June 19, 2020.
 • According to the decision taken by the Higher Education Council of Higher Education on 31.03.2020, the students who have technical / technological restrictions such as equipment shortages and internet access problems in terms of participating in the assignments and projects will be able to request obtaining leave of absent (registration freezing) in the Spring Term of 2019-2020 and the period of registration will not be counted from the maximum period. You can review the detailed information about the obtaining leave of absent (registration freezing) application from the "Announcements" section of the website of our Institute http://iie.istanbul.edu.tr.
 • The final exam schedule will be evaluated and announced until June, 2020, depending on the situation of the pandemic.