Tarihçemiz

Kuruluş Öykümüz

1950`lerde Türk ekonomisinde liberal politikaların izlenmeye başlanmasıyla özel sektörün hızla gelişmesi, çağdaş işletmecilik bilgileri ile donatılmış yöneticilere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. O tarihlerde Türkiye`de ayrı bir bilim dalı olarak işletmecilik alanında eğitim veren bir kurum bulunmadığından 1954 yılında Türk iş hayatının önde gelen temsilcilerinden Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı`nın girişimleri ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde, Harvard Business School`un akademik, Ford Vakfı`nın finansal katkılarıyla İşletme İktisadı Enstitüsü`nün kuruluşu gerçekleşmiştir. Enstitü`nün açacağı programlar Harvard Business School`un yürütmekte olduğu MBA programlarına benzer şekilde ve bu okulun Türkiye`ye gelen hocaları tarafından hazırlanmış, Türkiye`den birçok öğretim elemanı da Harvard Business School`da eğitim alarak Enstitü`nün kadrosunu oluşturmuştur. Böylece Türkiye`de ilk kez 1957 yılında açılan “İşletmecilik İhtisas Programı” ile işletmecilik alanında lisansüstü eğitim başlamıştır. Enstitü Türkiye`de ve Avrupa`da çağdaş anlamda yönetici ve işletmeci yetiştiren ilk ve öncü eğitim kurumudur. 1954 yılından bugüne Türk İş Hayatının ihtiyaçlarına duyarlı, işletmecilik bilim ve uygulamasındaki çağdaş gelişme ve değişmelere uygun olarak gerçekleştirdiği program ve faaliyetleriyle Enstitü, İşletmecilik eğitimindeki benzer girişimlere kaynak olmuş ve örnek teşkil etmiştir.

Türkiye’de İlk

İşletme İktisadı Enstitüsü, ülkemizde çağdaş anlamda işletmeci ve yönetici yetiştiren ilk eğitim kurumudur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, ülkemizde işletmecilik alanında ilk kez lisansüstü (yükseklisans) eğitimini başlatan kuruluştur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, ülkemizde ilk kez iş hayatından alınmış gerçek işletmecilik sorunlarının tartışıldığı vak`a yöntemini (case study) kullanan ve böylece çağdaş işletmecilik bilgilerinin aktarılması ile yetinmeyip her biri geleceğin yöneticileri olacak adayların iş hayatında karşılaşacakları sorunları analiz etme, sistematik düşünme, tartışma, başkalarının fikirlerinden yararlanma ve birlikte karar verme gibi yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitimi uygulayan kurumdur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, Türkiye`de işletmecilik alanında ilk kez üniversite-İş Hayatı İşbirliğini gerçekleştiren, kuruluşundan bu güne kadar ülkemizin en köklü kamu kuruluşlarına ve özel şirketlerineçok sayıda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan ve projeler geliştiren bir kurumdur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, kuruluşundan 1968 yılına kadar İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde faaliyetini sürdürdükten sonra ülkemizde ilk kez bir “İşletme Fakültesi”nin kuruluşuna öncülük eden ve 1968 yılında kurulan İstanbul ünevirsitesi İşletme Fakültesi`nin akademik kadrosunun ve öğretim programının oluşturulmasında önemli rol oynayan bir kurumdur.