İİE Marşı

İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ MARŞI

Söz ve Müzik : SELÇUK ALAGÖZ
İİE Turizm İhtisas Programı, Gündüz 2. Dönem Mezunu
(1988 – 1989 Eğitim Öğretim Dönemi)

Fikirler geliştirip analiz ettik
Karşı görüşlerden de yararlandık gördük
Tartıştık, geliştik, kararlar verdik
Ülkemizin çağdaş liderleriyiz

Büyük Atatürk’ün ilkeleriyle
Gelişen Türkiye idealiyle
Ülkemizin çağdaş gençleriyiz biz
İşletme İktisadı Enstitüsü’nde

Vak’a yöntemiyle çözüm ürettik
Sorunlar tartıştık tecrübeliyi
Donandık işletme bilgileriyle
Her birimiz önder, yöneticiyiz

Büyük Atatürk’ün ilkeleriyle
Gelişen Türkiye idealiyle
Ülkemizin çağdaş gençleriyiz biz
İşletme İktisadı Enstitüsü’nde