Yönetim Dergisi, Vak’a Name ve Kitaplar

*** YÖNETİM DERGİSİ yılda iki kez yayımlanan İşletme İktisadı Enstitüsü’nün hakemli dergisidir. Yönetim Dergisi’nin tüm sayılarına ulaşmak için http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/?p=6626 linkine tıklayınız. Yönetim Dergisi; ULAKBİM, ASOS, EBSCOHOST, PROQUEST ve ARAŞTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi veri tabanları tarafından taranmaktadır. Yönetim Dergisi’nde, ekonomi ve işletme konularında bilimsel nitelikli eserler ve iş dünyası uygulamaları ile ilgili çalışmalar yayınlanır. Yönetim Dergisi’ne makale gönderimi ve değerlendirme süreci online olarak gerçekleştirilmektedir.Dergiye makale göndermek için http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuiieyd linkinden kayıt olmanız gerekmektedir. “Yönetim Dergisi Yayın ve Yazım Kuralları” için tıklayınız.

*** VAK’A NAME 3 ayda bir yayımlanan İşletme İktisadı Enstitüsü’nün haber bültenidir.

vaka-name-temmuz-eylül-2017

vaka-name-nisan-haziran-2017

vaka-name-ocak-mart-2017

Vak’a Name Ekim-Aralık-2016

Vak’a Name Temmuz-Eylül-2016

Vak’a Name Nisan-Haziran 2016

Vak’a Name Ocak-Mart 2016

Vak’a Name Ekim-Aralık 2015

Vak’a Name Temmuz-Eylül 2015

Vak’a Name Nisan-Haziran 2015

Vak’a Name Ocak-Mart 2015

Vak’a Name Ekim-Aralık 2014

Vak’a Name Temmuz-Eylül 2014

*** KİTAPLAR

 • HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
 • İŞDEĞERLEME VE BAŞARI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
 • IŞLETMELERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİ
 • İŞLETMELERDE MALİYET-KARIN PLANLANMASI VE KONT.
 • İŞLETMELERDE PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ
 • ISL.PERSONEL SEÇİMİ VE BAŞARI DEĞ. TEKNİKLERİ
 • İŞLETMECİLER VE İKTİSATÇILAR İÇİN RAPOR YAZIMI
 • İSLETME MATEMATIĞI
 • MATEMATİK PROGRAMLAMA VE İŞLETME UYGULAMALARI
 • UYGULAMALI REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ
 • ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ
 • PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
 • REKLAM HARCAMALARI
 • SERVİS SANATI VE YEMEK SANATI BİLGİLERİ
 • TURIZME GİRİŞ
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞI
 • YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI
 • DAVRANIŞ AÇISINDAN İSBİLİM
 • DAVRANIS AÇISINDAN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
 • DENİZYOLU YÜK TAŞIMACILĞI; YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • SANAYİDE DAVRANIŞ BİLİMLERİ
 • WORDPERPEECT KELİME İŞLEM PROGRAMI
 • ANTALYA İLİ KAS İLÇESİ
 • DöNüM NOKTASINDAKİ İNSANLIK
 • EKONOMİK BÜYÜMENİN SINIRLARI
 • GERİLİM VE YÖNETİCİ
 • İKTİSAT TEORİSİ, İKTİSAT POLİTİKALARI VE İSL.
 • KALKINMA VE SANAYİ EKONOMİSİ
 • KÜÇÜK VE ORTA ÖLCEKLİ İŞLETMELER
 • ORD PROF DR. ÖMER CELAL SARÇ `a ARMAĞAN
 • PAZARLAMA COĞRAFYASI
 • PROF.DR.ORHAN TUNA`ya ARMAĞAN
 • SOSYOLOJİYE BASLANGIÇ
 • TÜRKİYEDE İŞLETME BİLİMİNİN ÖCüLERİNE ARMAĞAN
 • ULUSLARARASI YÖNETİM
 • ÜRETİM YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI
 • YİRMİDOKUZUNCU GÜN
 • A THEORY OF GROWTH AND ITS VALIDATION BY THE TURKISH EXPERIENCE
 • COMMENTS ON CONVENTIONAL ECONOMICS IN THE LIGHT OF THE TURKI.EXP.
 • İKTİSAT BİLİMİNE GİRİŞ
 • SİGORTA PAZARLAMASI
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • FİNANSAL MUHASEBE
 • ÜRETİM YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
 • İŞLETME ORGANİZASYON İLKELERİ ve UYGULAMASI
 • PSİKOTEKNİK
 • MUHASEBE İLKELERİ