MBA Türkçe

Programın Amacı

Yükseköğrenimlerini işletmecilik dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmektir.

Programın Süresi ve Yeri

Program 3 yarıyılda tamamlanacak şekilde düzenlenmiş olup, toplam 36 krediyi kapsar. Dersler hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında Avcılar’da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, bir arada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra, başta örnek olay (Vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Öğretim Kadrosu

Programda esas olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleri görev almakla birlikte, diğer üniversite öğretim üyelerinin uzmanlık ve birikimlerinden de yararlanılmaktadır.

Programda Yer Alan Dersler

 1. Yarıyıl
 • Yönetim Organizasyon
 • Finansal Muhasebe
 • İstatistik
 • Örgütsel Davranış
 1. Yarıyıl
 • Finans Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Üretim ve Operasyon Yönetimi
 1. Yarıyıl
 • Sayısal Karar Verme Yöntemleri
 • Yönetim Muhasebesi
 • Stratejik Yönetim (S)
 • Ekonomi (S)
 • Yöneticiler için Avrupa Birliği (S)
 • Proje