Yönetici MBA

Programın Amacı

Orta kademe yöneticilere çağdaş işletmecilik bilgileri ile araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yetenekleri kazandırmak suretiyle üst kademelere hazırlamaktır.

Programın Süresi ve Yeri

Program 3 yarıyılda tamamlanacak şekilde düzenlenmiş olup, toplam 36 krediyi kapsar. Dersler Cuma akşamı 19:00-22:00 saatleri arasında ve Cumartesi gün içinde Avcılar’da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun ve 5 yıllık tam zamanlı iş deneyimine sahip adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, bir arada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra, başta örnek olay (Vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Öğretim Kadrosu

Programda esas olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleri görev almakla birlikte, diğer üniversite öğretim üyelerinin uzmanlık ve birikimlerinden de yararlanılmaktadır.

Programda Yer Alan Dersler

 1. YARIYIL
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 kredi)
 • FİNANSAL MUHASEBE (1,5 kredi)
 • SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (1,5 kredi)
 • ÜRETİM VE OPERASYON YÖNETİMİ (3 kredi)
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE LİDERLİK (3 kredi)
 1. YARIYIL
 • İŞLETME FİNANSI (3 kredi)
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ (3 kredi)
 • STRATEJİK YÖNETİM (3 kredi)
 • YÖNETİM MUHASEBESİ (3 kredi)
 1. YARIYIL
 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ( 3 kredi)
 • İŞLETME ARAŞTIRMALARI ( 1,5 kredi)
 • STRATEJİK FİNANS YÖNETİMİ (1,5 kredi)
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ (1,5 kredi)
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ (1,5 kredi)
 • İŞ HUKUKU (1,5 kredi)
 • İŞ SİMÜLASYONU (1,5 kredi)
 • PROJE