İşletmeler İçin Kısa Süreli Eğitim Programları

İşletme İktisadı Enstitüsü, kuruluş amaçları arasında bulunan “işletmecilik eğitimi ve öğretimi vermek, işletmecilik sorunlarına ilişkin araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, işletmecilik sorunlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri üretmek ve sunmak, işletmeci öğretim üyesi ve yönetici yetiştirmek..” hedefleri doğrultusunda, iş hayatının ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik proje ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

İşletme İktisadı Enstitüsü, kuruluşundan bu yana, düzenlediği çeşitli eğitim programlarıyla, Türk iş hayatının gerek duyduğu bilgi, beceri ve niteliklerle donanmış yöneticiler yetişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. çok yönlü ve hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, işletmeler için işgören yetiştirme ve geliştirme de bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla, İİE, geleneksel programlarına ek olarak, iş hayatının talepleri doğrultusunda, Kısa Süreli Programlar düzenlemektedir. Bu programlar, üst ve orta düzey yöneticiler ve eğitim ihtiyacı olan diğer işgörenlere yöneliktir. Sahip oldukları teorik bilgileri, çeşitli sektörlerdeki deneyimleri ile geliştiren öğretim elemanlarımızın katkılarıyla gerçekleştirilen bu eğitimler, herkese açık veya işletmelere özgü programlar şeklinde düzenlenebilmektedir.

İİE, eğitim programları dışında, kamu ve özel kesim kuruluşlarının ihtiyaç ve taleplerine yönelik olarak işletmeciliğin çeşitli alanlarında, deneyimli kadrosuyla bir çok proje ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Bu kapsamda, kamu ve özel kesimin bir çok tanınmış kuruluşlarına, genel yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finansman, üretim yönetimi vb. alanlarda çok sayıda proje ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kısa süreli eğitimler ile proje ve danışmanlık hizmetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Prof. Dr. Cem Cüneyt Arslantaş’a danışabilirsiniz.
Tel : 0 212 591 59 64 – 591 44 91
E-posta: cuneyta@istanbul.edu.tr

  • Finans
  • Muhasebe
  • Sayısal Yöntemler
  • Üretim
  • Pazarlama ve Satış
  • Yönetim
  • Hukuk

 

Aşağıdaki tabloda Finans konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

Finansal Analiz (Mali Tahlil) 2-3 gün
Finansal Matematik 2 gün
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması 3 gün
Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans 2 gün
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Temel Finansal Kavramlar 2 gün
Dış Ticarette Alternatif Finans Teknikleri 5 gün
Vadeli İşlemler ve Türev Ürünler
Uluslararası Finansal Krizler, Risk Yönetimi
Proje Analizi ve Fizibilite Raporları 2-3 gün
İşletmelerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi 2-3 gün
Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Enstrümanları 2-3 gün
Şirket Değerlemesi 2-3 gün
Finansal Kiralama 2-3 gün
Nakit Akım Yaklaşım Yöntemleri 2-3 gün
İpotekli Konut Finansmanı (Mortgage) 1 gün

 

Aşağıdaki tabloda Muhasebe konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

Banka Muhasebesi 2 gün
Bankacılık Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri: Reeskontlar ve Karşılıklar 3 gün
Ülkemizin Finansal Raporlama Gerçekleri 2 gün
Makyajlı Şirket Bilançolarını Okuma- Yorumlama 3 gün
Finansal Tablolar Analizi 2 gün
Dönem Sonu İşlemleri ve Mali Tablolar 3 gün
Finansçı Olmayanlar İçin Temel Muhasebe Kavram ve Uygulamaları 2 gün
MAli Analiz İçin Aktarma-Arındırma Muhasebesi (İşlemleri) 3 gün
Finansal Tabloların Konsolidasyonu 2 gün
Temel Muhasebe ve İşletme Vergiciliği 3 gün
Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi 3 gün
Finans ve Muhasebe Dışı Yöneticiler için Temel Finansal Bilgiler 3 gün
Stratejik Maliyet Yönetimi 4 gün
Mühendisler  için  Maliyet Analizleri Programı 2 gün
Mali Tabloların Yabancı Para Cinsinden Hazırlanması 1 gün
Muhasebede Dönem Sonu İşlemler Semineri 2 gün
İşletme Bütçeleri Kontrol ve Revizyon 1 gün
Temel Muhasebe Eğitimi 2 gün

 

Aşağıdaki tabloda Bilgisayar Destekli İşletmecilik Uygulamaları konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

Bankacılık ve Borsa Sektöründe Karşılaşılan Çeşitli Finansal Problemlerin Bilgisayar Desteğinde Çözümü 3 gün
Bilgisayar Destekli Kantitatif Yöntemler Yardımıyla İşletme Problemlerinin Analizi ve Çözümü 3 gün
Bilgisayar Destekli Veri Analizi, Tablo Hazırlama ve Grafik Çizme 3 gün
Geleceği Planlamada Tahminin Önemi ve Tahmin Yöntemleri 3 gün
Excel Uygulamaları 3 gün

 

Aşağıdaki tabloda üretim konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

5S İşyeri Organizasyonu 1 gün
Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Bilinçlendirme Eğitimi 2 gün
Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi: İç Tetikçi Eğitimi 2 gün
Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Temel Eğitim 2 gün
Kalite Çemberleri 2 gün
Kalitesizlik Maliyetleri 2 gün
Maliyet Bilinci 2 gün
Malzeme Yönetimi
Problem Çözme Teknikleri 2 gün
Proje Yönetimi 2 gün
Satınalma Teknikleri 2 gün
Stok ve Depo Yönetimi 2 gün
Süreç Yönetimi 2 gün
Sürekli İyileştirme ve Kaizen 1 gün
Tam Zamanında Üretim 2 gün
Tedarik Zinciri Yönetimi 2 gün
Tedarikçi Değerlendirme 2 gün
Toplam Kalite Yönetimi 2 gün
Toplam Üretken Yönetim (tpm) 2 gün
Üretim Yönetimi 2 gün
Verimlilik Arttırma Teknikleri 2 gün
Yalın Üretim 2 gün

 

Aşağıdaki tabloda Pazarlama ve Satış konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

Pazarlamacı Olmayanlar İçin Pazarlama 1 gün
Firmadan Firmaya Satış 2 gün
Müşteri İlişkileri: Hizmet Mi, Eziyet Mi? 2 gün
Pazarlama Araştırmasının Metotları 4 gün
Araştırma Şirketi Nasıl Seçilir? 1 gün
Ürün Konumlandırma 1 gün
Tüketici Koruma Kanunu ve Rekabet Yasasının Getirdikleri 1 gün
Çağdaş Pazarlama ve Satış Teknikleri 2 gün
Stratejik Pazarlama 2 gün
Ürün Yönetimi 2 gün
Müşteri Memnuniyeti 1 gün
Uluslararası Pazarlama 2 gün

 

Aşağıdaki tabloda İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış alanındaki kısa süreli eğitimler ve eğitim süreleri yer almaktadır.

 

Örgütleme İlkeleri ve Uygulaması 2 gün
Kurumsal Yönetim 2 gün
İşletme Yönetimi 2 gün
İş Etiği 2 gün
Öğrenen Organizasyonlar 2 gün
İşletmelerde Yönetişim 1 gün
İşletmelerde Stratejik Yönetim 2 gün
Değişim Yönetiminin Değişen Yeni Paradigması 1 gün
Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Stratejik Kontrol Teknikleri 2-3 gün
Performans Değerlendirme 2 gün
Kariyer Planlama 2 gün
4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları 2 gün
Oryantasyon Eğitimi 1 gün
İnsan Kaynakları İşlevlerinin Ölçümü ve Değerlendirmesi 2 gün
Değişim Baskısı Karşısında Yeni Yapısal Düzenlemeler 1 gün
Rekabet Avantajı Sağlamada Yöneticilerin Değişen Yeni Rolleri 1 gün
Etkin Yöneticilik 1 gün
Yöneticilik, Liderlik ve Ekip Çalışması 2 gün
Çatışma Yönetimi 2 gün
Değişim Karşısında İşletmelerin Güç Kaynağı Olarak Kültür 2 gün
Zaman ve Toplantı Yönetimi 1 gün
Etkili Sunuş ve İletişim 2 gün
Eğiticilerin Eğitimi 2 gün
Müzakere Teknikleri 3 gün
Stres Yönetimi 1 gün
Müşteri İlişkilerinde İletişim, Empati ve Satışçılığın Davranışsal Yönü 2 gün
Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 gün
Personel Seçiminde Mülakat ve Psikoteknik Yöntemler 1 gün

 

 

Aşağıdaki tabloda Hukuk konuları ve eğitim süreleri yer almaktadır.

Birleşme & Devralmaların Kontrolü 1 gün
Kurumsal Yönetim Ve Yönetim Kurulu Üyesi İle Müdürün Sorumluluğu 1 gün
Dikey (Tedarik Ve Bayilik) Anlaşmaların Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi 1 gün
Hakim Durumdaki İşletmelerin Sorumlulukları 1 gün
Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı 1 gün
İpotekli Konut Finansmanı 1 gün