Neden İşletme İktisadı Enstitüsü?

Öncü, Lider ve Çağdaş Eğitim Kurumu

1950`lerde Türk ekonomisinde liberal politikaların izlenmeye başlanmasıyla özel sektörün hızla gelişmesi, çağdaş işletmecilik bilgileri ile donatılmış yöneticilere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. O tarihlerde Türkiye`de ayrı bir bilim dalı olarak işletmecilik alanında eğitim veren bir kurum bulunmadığından 1954 yılında Türk iş hayatının önde gelen temsilcilerinden Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı`nın girişimleri ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde, Harvard Business School`un akademik, Ford Vakfı`nın finansal katkılarıyla İşletme İktisadı Enstitüsü`nün kuruluşu gerçekleşmiştir. Enstitü`nün açacağı programlar Harvard Business School`un yürütmekte olduğu MBA programlarına benzer şekilde ve bu okulun Türkiye`ye gelen hocaları tarafından hazırlanmış, Türkiye`den birçok öğretim elemanı da Harvard Business School`da eğitim alarak Enstitü`nün kadrosunu oluşturmuştur. Böylece Türkiye`de ilk kez 1957 yılında açılan “İşletmecilik İhtisas Programı” ile işletmecilik alanında lisansüstü eğitim başlamıştır. Enstitü Türkiye`de ve Avrupa`da çağdaş anlamda yönetici ve işletmeci yetiştiren ilk ve öncü eğitim kurumudur. 1954 yılından bugüne Türk İş Hayatının ihtiyaçlarına duyarlı, işletmecilik bilim ve uygulamasındaki çağdaş gelişme ve değişmelere uygun olarak gerçekleştirdiği program ve faaliyetleriyle Enstitü, İşletmecilik eğitimindeki benzer girişimlere kaynak olmuş ve örnek teşkil etmiştir.

Misyonumuz

İşletme İktisadı Enstitüsü olarak misyonumuz; iş dünyasıyla sürekli işbirliği içinde olarak, etkin eğitim programlarımız ve nitelikli öğretim kadromuz ile iş hayatına yetkin, yaratıcı, kendine güvenen, sorgulayan, olaylara çok boyutlu bakabilen, kendini sürekli geliştiren, sosyal sorumluluk bilincine sahip lider yönetici yetiştirmektir.

Vizyonumuz

İşletme İktisadı Enstitüsü olarak vizyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde iş hayatına yön verecek geleceğin liderlerini yetiştiren bir kurum olarak varlığımızı devam ettirmektir.

Değerlerimiz

İşletme İktisadı Enstitüsü olarak değerlerimiz; Atatürkçü, çağdaş, demokratik, laik, ve ahlaklı olmaktır.

Amaçlarımız

İşletmecilik alanında lider/yönetici yetiştirilmesine yardım etmek.

İşletmecilik eğitim ve öğretiminin gelişmesinde katkıda bulunmak; bu amaçla başta özellikle vak`a yöntemi (case study) olmak üzere işletme oyunları, video sunumları ve bilgisayar simülasyonları gibi etkin ve çağdaş öğretim tekniklerini ve araçlarını kullanarak, uygulamaya dönük tezsiz yüksek lisans programı, tezsiz yüksek lisans uzmanlık programları, kısa süreli eğitim programları, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

İşletmelerin karşılaştığı başlıca sorunları çözmeye yönelik danışmanlık hizmetlerini üretmek ve uygulamak.

Türkiye`de ve dünyada işletmecilik alanındaki gelişmeleri izlemek, bilgi ve döküman toplamak ve bu alanda araştırmalar yapmak.

Farklı ve Uygulamaya Yönelik Eğitim Yöntemleri

Enstitü eğitiminin lisans eğitiminden farklılığını sağlayan temel faktörler, çeşitli eğitim ve öğretim yöntemlerinin bir arada kullanılması ve uygulamaya yönelik şekilde grup dinamizminden ve sinerjisinden yararlanılmasıdır.

Programlarda kullanılan eğitim yöntemleri içerisinde;

  • Örnek Olay Yöntemi (Vak`a Metodu)
  • Anlatma Yöntemi
  • Konferanslar, Paneller
  • Rol Oynama
  • İşletme Oyunları
  • Video Sunumları
  • Bilgisayar Uygulamaları
  • Yöneticilik Deneyimlerini Paylaşma Grubu

gibi çok değişik yöntem ve araçlar yer almaktadır.

Güçlü Eğitim Kadrosu

İşletme biliminin Türkiye`deki öncülerince kurulan ve geliştirilen İşletme İktisadı Enstitüsü, geniş ve güçlü eğitim kadrosuyla işletmecilik alanında bir ekoldür.

Gelişmiş Fiziksel İmkanlar

Derslik, amfi, oditoryum, bilgisayar laboratuarları çağdaş eğitimin kaçınılmaz alt yapılarıdır. Programlar, son derece modern, vak`a tartışmaları için en uygun kapasite ve özellikleri sahip özel amfilerde yürütülmektedir.