İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Öğrenci Memnuniyet Anketi

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında paydaş isteklerinin değerlendirilmesi
amacıyla oluşturulan ve Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü sayfasında yer alan “Öğrenci
Memnuniyet Anketi” linki aşağıda yer almaktadır.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2nLv5KJtPIM-9RvICRYzdgPakg9qOBnfa4i-agP7Qk5-pcQ/viewform

04/12/2017
594 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Avcılar Kampüsü Avcılar – 34320 / İstanbul

E-Mail: iie@istanbul.edu.tr