Tüm Öğrencilerimize Duyuru

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir (Madde 12). Tüm öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamaları gereğini bilgilerinize sunarız.

20/09/2017
1387 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Avcılar Kampüsü Avcılar – 34320 / İstanbul

E-Mail: iie@istanbul.edu.tr