İstanbul Üniversitesi
http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/?p=9453
Export date: Mon Feb 19 15:32:02 2018 / +0000 GMT

Uzaktan Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (e-MBA)


Uzaktan Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (e-MBA)

Programın Amacı

Yüksek öğrenimlerini işletmecilik dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmektir.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde düzenlenmiş olup, toplam 12 ders ve 36 krediyi kapsar. Uzaktan eğitim ile öğrencilere mekan sınırı olmaksızın arzu ettiği yüksek lisans eğitimi sağlanmaktadır. Vize ve final sınavları belirlenen tarihlerde gözetmen eşliğinde yüz yüze İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesinde, İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde yapılmaktadır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Kadrosu

Programda esas olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleri görev almakla birlikte, diğer üniversite öğretim üyelerinin uzmanlık ve birikimlerinden de yararlanılmaktadır.

Diploma

Uzaktan Eğitim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

 1. Yarıyıl • Yönetim Organizasyon

 • Finansal Muhasebe

 • İstatistik

 • Örgütsel Davranış 1. Yarıyıl • Finans Yönetimi

 • Pazarlama Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Üretim ve Operasyon Yönetimi 1. Yarıyıl • Sayısal Karar Verme Yöntemleri

 • Yönetim Muhasebesi

 • Stratejik Yönetim (S)

 • Ekonomi (S)

 • Yöneticiler için Avrupa Birliği (S)

 • Proje

Post date: 2017-05-03 14:11:38
Post date GMT: 2017-05-03 11:11:38

Post modified date: 2017-07-24 13:01:09
Post modified date GMT: 2017-07-24 10:01:09

Export date: Mon Feb 19 15:32:02 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com