İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Programın Amacı

Sürdürülebilirlik, hem kâr hem ciro anlamında kazanç getiren organizasyonel ve teknolojik inovasyonların ana damarı durumundadır. Sürdürülebilirlik hedefine yönelen şirketlerde yürütülen araştırma-geliştirme çalışmaları ve desteklenen yaratıcılık şirketlerin maliyetlerini aşağı çekiyor, kullanılan girdilerin azaltılmasına yol açıyor. Ayrıca bu çevre dostu çözümler, daha kaliteli ürünlerin yaratılmasında, yeni iş modellerinin ortaya çıkmasında etkili oluyor. Sürdürülebilir olmanın ilk yolu, çevre ile ilgili yasalara uymaktan geçiyor. Şirketler, yasalara uyumlu çalışmayı öğrenirken kendi içlerinde de çevre konusuna daha proaktif yaklaşmaya başlıyor ve bununla birlikte tedarik zincirleri, operasyon ve iş alanlarında çevre dostu iyileştirmeler, fikirler geliştirmeye özen gösteriyorlar. Türkiye’de de artan çevre bilinciyle çevre dostu inovatif ürün ve hizmetlere olan talebin yükselmesiyle şirketler fark yaratmak adına sürdürülebilir inovatif ürün ve hizmetler ortaya koyma çabası içine giriyorlar. Sürdürülebilirlik politikaları ile doğan olumlu sonuçlar şirketler için yeni iş sahaları da yaratıyor. İnovatif ürünlerde olduğu gibi, yeni ve daha yeşil ürünler satışları artırıyor; yeni ve daha yeşil süreçler, yeni iş alanları yaratıyor. Sürdürülebilirliğe yöneliş, kuruluşlarda, düşünce ve iş yapma tarzlarını da dönüştürüyor ve geleceğin talebini karşılayacak yetkinlikler bugünden gelişiyor. Böylece, günümüzde sürdürülebilirlik, inovasyonun itici gücü haline gelmiş bulunuyor. Bu çerçevede program, farklı disiplinlerden gelen ve iş hayatında belli bir deneyime sahip yönetici ve yönetici adaylarını üst kademelere en iyi şekilde hazırlamak ve sürdürülebilirlik bilincini yerleştirmek için tasarlanmıştır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl, 14 haftadan oluşur. Dersler 3 kredi olarak tasarlanmıştır. Program, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, bir arada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra, başta örnek olay (Vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Ders Veren Öğretim Üyeleri

 • Prof.Dr.Işıl PEKDEMİR
 • Prof.Dr. İbrahim PINAR
 • Prof.Dr. Fatih SEMERCİÖZ
 • Prof.Dr. Aykut BERBER
 • Prof.Dr. Cem Cüneyt ARSLANTAŞ
 • Prof.Dr. Muhteşem BARAN
 • Doç. Dr. M.Murat YAŞLIOĞLU
 • Yrd. Doç. Dr. A. Gökhan ACAR
 • Yrd. Doç. Dr. Yasemin ŞEN

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

 • İşletmelerde Yönetim
 • Yaratıcılık, Deneyim ve İnovasyon
 • Sürdürülebilir Girişimcilik ve Strateji
 • Sürdürülebilirlik Yönetimi

2. Yarıyıl

 • Sürdürülebilirlik Kültürü ve Farklılıkların Yönetimi
 • Tüketici Davranışı ve Pazar Araştırması
 • Sürdürülebilir Teknoloji Yönetimi
 • Çevre, Enerji ve Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

3. Yarıyıl

 • Sürdürülebilirlik Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 • Proje
27/07/2016
3905 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Avcılar Kampüsü Avcılar – 34320 / İstanbul

E-Mail: iie@istanbul.edu.tr