Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Bu program, ülkemizde sermaye piyasalarının gelişmesine ve milli görevlerimizden bir tanesi olan İstanbul’un finans merkezlerinden biri olması yolunda nitelikli profesyonellerin yetişmesine katkıda bulunmayı; finansal okuryazarlığı arttırmayı; sermaye piyasalarında uzman finans profesyonelleri, akademi dünyası ve program katılımcıları arasında bilgi aktarımı oluşturmayı ve bu kapsamda program katılımcılarının sermaye piyasalarında doğru ve analitik karar alabilmeleri için gerekli olan üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmasını hedeflemektedir.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl, 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra, başta örnek olay (vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

Prof. Dr. Belkıs SEVAL
Prof. Dr. Ahmet KÖSE
Prof. Dr. Murat KIYILAR
Prof. Dr. Vedat SARIKOVANLIK
Doç. Dr. Ali HEPŞEN
Doç. Dr. Bengü VURAN
Doç Dr. Serra EREN SARIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kerem ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Emir OTLUOĞLU

Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

Finansal Yönetim ve Mali Analiz
Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
Yatırım Kuruluşları ve Finansal Piyasalar
Genel Ekonomi

2. Yarıyıl

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
Sermaye Piyasası Araçları
Ticaret Hukuku (s)
Kredi Derecelendirmesi (s)

3. Yarıyıl

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri
Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme
Muhasebe ve Finansal Raporlama (s)
Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi (s)
Proje

28/03/2016
4525 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Avcılar Kampüsü Avcılar – 34320 / İstanbul

E-Mail: iie@istanbul.edu.tr