Gıda Sanayi Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Bu programın amacı, değişik lisans alanlarından gelen ve gıda sektöründe yöneticiliği hedefleyen profesyonellere yönelik olarak, gıda güvenliği ve halk sağlığı bilincini de taşıyan, işletme ve yöneticilik alanlarında yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Program mezunları, gıda sektörü üretim ve tüketim süreçlerinde, her yönü ile gıdaya hakim karlılığı sağlayıp, firmanın AR-GE hedeflerini gerçekleştirirken, gıda güvenilirliği ve halk sağlığının da bilincinde yöneticiler olarak sağlıklı ve güvenilir gıda üretiminde önemli yapı taşları olacaklardır.

Programın Süresi ve Yeri

Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl, 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul

4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri

Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, bir arada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra, başta örnek olay (Vak’a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu

Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

1. Prof.Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU
2. Prof.Dr. Özge Özgen ARUN
3. Prof.Dr. Ali AYDIN
4. Prof.Dr. Harun AKSU
5. Prof. Dr. Yakup SELVİ
6. Prof. Dr. Cem Cüneyt ARSLANTAŞ
7. Doç. Dr. Emek DÜMEN
8. Yrd. Doç. Dr. Birgül KÜÇÜK ÇIRPIN

Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

Diploma

Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

Yönetim ve Strateji
Yatırım Yönetimi
İşletme Hijyeni
Gıda Sektöründe Pazarlama

2. Yarıyıl

Ar-Ge ve İnovasyon
Gıda Güvenliği
Gıda Kalite Güvence Yönetim Sistemleri
Gıda Mevzuatı

3. Yarıyıl

Gıda Bulaşanları ve Risk Analizi
Mali Yönetim ve Planlama
Proje

28/03/2016
2175 defa okundu

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Avcılar Kampüsü Avcılar – 34320 / İstanbul

E-Mail: iie@istanbul.edu.tr