İstanbul Üniversitesi
http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/?p=8834
Export date: Fri Apr 27 8:16:45 2018 / +0000 GMT

Finans Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Programın Amacı


Bu programın amacı, finansal yönetim alanındaki yöntem ve stratejilere vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir. Bu program Chartered Financial Analysts (CFA) tarafından tanınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.(http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/?p=8890 1 )

Programın Süresi ve Yeri


Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl, 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir. Program, İstanbul üniversitesi'nin Avcılar Kampüsü'nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

Programa Kabul


4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun adaylar lisans not ortalaması ve mülakat sonuçlarına dayanarak yapılan başarı sıralamasına göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Öğretim Yöntemleri


Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra, başta örnek olay (vak'a) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

Öğretim Kadrosu


Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

Prof.Dr. Belkıs Seval
Prof.Dr. Ahmet Köse
Prof.Dr. Yakup Selvi
Prof.Dr. Murat Kıyılar
Prof.Dr. Vedat Sarıkovanlık
Prof.Dr. Ali Hepşen
Doç.Dr. Bengü Vuran
Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kerem Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Emir Otluoğlu

Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

Diploma


Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programda Yer Alan Dersler


1. Yarıyıl


Finansal Muhasebe
Ekonomi
Finansal Yönetim
Uluslararası Finans

2. Yarıyıl


Finansal Kuruluşlarda Risk Yönetimi
Varlık Değerleme
Risk Yönetimi ve Finansal Türevler
Portföy Yönetimi

3. Yarıyıl


Finansal Raporlama ve Analiz
Finansta Kantitatif Yöntemler
Proje
Links:
  1. http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/?p=8890
Post date: 2016-03-28 13:57:26
Post date GMT: 2016-03-28 10:57:26

Post modified date: 2018-04-02 14:33:08
Post modified date GMT: 2018-04-02 11:33:08

Export date: Fri Apr 27 8:16:45 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com