Yayın ve Yazım Kuralları

YAYIN KURALLARI

 • Istanbul Management Journal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün uluslararası resmi akademik dergisidir. Seçilen çalışmalar Türkçe ve İngilizce olarak 1975’ten bu yana basılı olarak ve 2010’dan bu yana ise elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Aralık 2017 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi’nin adı “Istanbul Management Journal” olarak değiştirilmiştir. Dergimiz işletme, ekonomi ve ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin teorik ve pratik olarak yapılan disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Dergimiz, yönetim ve strateji, örgütsel teori, insan kaynakları, örgütsel davranış, işletme ve yönetim tarihi, üretim yönetimi, finans, muhasebe, pazarlama ve ekonomi gibi alanlarda yapılmış çalışmaları kabul eder. Dergimiz, her yıl iki sayı (Aralık ve Haziran) şeklinde yayımlanır.
 • Tüm makaleler yazar ismi saklı olacak biçimde hakem değerleme sürecinden geçirilir. Hakem değerleme sürecinde en az iki hakemin görüşüne başvurulur. Makaleler hakkındaki kararlar editör ve yardımcı editörler ile hakemlerin görüşleri doğrultusunda verilir. Makaleleri yayınlanmak üzere kabul edilen ve bu konuda bilgilendirilen yazarlar, makalelerinin telif haklarını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’ne devretmiş olurlar.

  Editorial Policy

 • Istanbul Management Journal is the international official academic journal of Istanbul University School of Business Institute of Business Administration. Selected studies in Turkish and English are issued as a hard copy since 1975 and in electronic form since 2010. Since December 2017, the name of Istanbul University Institute of Business Administration-Management Journal has been changed to “Istanbul Management Journal”. The journal aims to promote interdisciplinary studies over the issues of theoretical and practical in dealing with problems in business, economics and related fields. The journal welcomes papers in the fields of management&strategy, organizational theory, human resources, organizational behavior, business&management history, production management, finance, accounting, marketing and economics.The journal publishes two issues (December and June) per year.
 • All papers are subject to a process of editorial screening and double-blind peer review. Final decisions on submitted papers are made by the editor-in-chief and associate editors following the recommendations made by the reviewers. Authors readily agree that the rights of their papers accepted for publishing in the journal are owned by Istanbul University School of Business Institute of Business Administration.

   

  MAKALE SUNUMU

 • Makaleler İngilizce veya Türkçe dilinde yazım ve dilbilgisi kuralları ve yayın formatı kesinlikle dikkate alınmış biçimde yazılmalıdır. Dergimize makale sunan yazarlar makalelerinin yayın için hazır ve özgün olduğu, elektronik veya basılmış olarak başka bir yerde yayınlanmadığı ve aynı zamanda başka yere yayın için sunulmadığı konusunda dergimize doğrudan güvence vermiş olurlar.
 • Makalenizi sunmak ve yazım kuralları ile yayın formatı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen http://dergipark.gov.tr/iuiieyd adresimizi ziyaret ediniz. Dergimizde yayınlanan yazılarda yer alan görüşlere ve bu yazıların içeriğine, doğruluğuna, bütünlüğüne ve bilim etiğine uygunluğuna ilişkin her türlü sorumluluk bütünüyle yazarlara ait olup, dergi yayın yönetimine, editör ve ekibine veya İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’ne kesinlikle ait değildir.

  Manuscript Submission

 • All manuscripts should be prepared either in English or in Turkish and are strictly expected to comply with the editorial guidelines, grammatical rules and the publishing format. By submitting their manuscripts, authors readily accept and confirm that their paper is original and ready for publishing, and neither printed nor electronically, it is not published or simultaneously submitted for publishing elsewhere.
 • Please visit http://dergipark.gov.tr/iuiieyd to submit your manuscript and to provide detailed information on the editorial guidelines and the publishing format.
  Authors irrevocably assume the responsibilities of any views they express and of the content, accuracy, completeness, and compliance with scientific ethics of their texts published in this journal; and the publishers, the editorial team and Istanbul University School of Business Institute of Business Administration.
  definitely make no representations or warranties of these responsibilities.

   

  ŞABLON METİN / Sample Manuscript

 • şablon metin
 • sample manuscript
 • 20/03/2013
  2858 defa okundu

  İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

  Avcılar Kampüsü Avcılar – 34320 / İstanbul

  E-Mail: iie@istanbul.edu.tr